Juridische kennisgeving

01. Gebruiksvoorwaarden

Uitgever: De website www.camping-caravaning-aveyron.com wordt geproduceerd door Com & Net,
gevestigd op 12 av. Jean Perrot
38100 Grenoble
Telefoon 04 76 95 62 78.
Directeur publicatie: Camping la Claparède
Bijgevolg wijst www.camping-caravaning-aveyron.com alle verantwoordelijkheid af:
  • voor elke onderbreking van de site en haar diensten.
  • voor elk optreden van bugs (of bugs).
  • voor eventuele onjuistheden of weglatingen met betrekking tot de informatie die op deze site beschikbaar is.
  • voor elke schade die voortvloeit uit een frauduleuze inbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van de informatie die op de site beschikbaar wordt gesteld.
  • en meer in het algemeen alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of gevolgen, met inbegrip van in het bijzonder de kosten die kunnen voortvloeien uit de verwerving van goederen die op de site worden aangeboden, winstderving, van klanten, gegevens of enig ander verlies van immateriële goederen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van iemands toegang tot de site of het onvermogen om toegang te krijgen of het krediet dat wordt gegeven aan informatie die direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.

02. Bescherming van persoonsgegevens

www.camping-caravaning-aveyron.com verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die online door de internetgebruiker wordt verstrekt. Alle persoonlijke informatie die de internetgebruiker zou moeten doorgeven aan www.camping-caravaning-aveyron.com voor het gebruik van bepaalde diensten is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 Informatique et Libertés van 6 januari 1978.

Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke informatie over hem die hij op elk moment kan uitoefenen door een brief te sturen naar het volgende adres:

Camping la Claparède, Route de Nant, 12230 St-Jean-du-Bruel
waar
per e-mail: contact@laclaparede.com

03. Links

De site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Voor zover www.camping-caravaning-aveyron.com geen controle heeft over deze externe sites en bronnen, kan www.camping-caravaning-aveyron.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze externe sites en bronnen, en kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze sites of externe bronnen. Bovendien kan www.camping-caravaning-aveyron.com niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige bewezen of vermeende schade of verlies als gevolg van of in verband met het gebruik of het vertrouwen in de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze sites of externe bronnen.

04. Eigendomsrecht

De site (teksten, foto’s, enz.) en alle software die noodzakelijkerwijs in verband hiermee wordt gebruikt, kunnen vertrouwelijke informatie bevatten die wordt beschermd door de huidige intellectuele eigendomswet of enige andere wet. Dus, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de site en elk van de elementen die voor deze site zijn gemaakt het exclusieve eigendom van www.camping-caravaning-aveyron.com, die geen enkele licentie verleent, noch geen recht anders dan de site te raadplegen. De reproductie van alle documenten die op de site zijn gepubliceerd, is uitsluitend toegestaan ​​voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Het is ook verboden om enig recht met betrekking tot teksten, foto’s enz. te kopiëren, te wijzigen, er een afgeleid werk van te maken, het ontwerp of de montage om te keren of op enige andere manier te proberen gebruik te maken.
www.camping-caravaning-aveyron.com behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen in geval van namaak en meer in het algemeen inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.
Al ons nieuws

Standplaats caravan of stacaravan met gasboiler voor het hele jaar (7,5 maand) vanaf 1577 € (voor 2 personen + water + elektriciteit 10A + 1 dier + 1 voertuig)

Verkoop van stacaravans (nieuw of gebruikt) op standplaatsen voor het jaar (7,5 maanden)

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 0033 565 622 341 of per e-mail op contact@laclaparede.com

 

Stacaravan COSY 2 kamers (1 tot 5 pers – TV – terras 12m² – oppervlakte 28m²) tussen 44 € en 57 € per nacht van 08/03/2024 tot 29/06/2024

en van 31/08/2024 tot 23/10/2024

Verhuur per week van zaterdag tot zaterdag (van 29 juni tot 31 augustus 2024)

Stacaravan COSY 2 kamers (1 tot 5 pers – TV – terras 12m² – oppervlakte 28m²) tussen 294 € en 630 € per week van 29/06/2024 tot 31/08/2024

Reservering uitsluitend per telefoon : 0033 565 622 341 of per mail : contact@laclaparede.com

 

Tot ziens op Camping la Claparède !